Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 29/05/2023


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

804 05

02

508 78

03

172 10

06

697 30

001 78

08

690 80

09

959 93

10

369 87

13

465 72

206 61

15

398 38

16

422 24

17

839 03

20

403 34

918 19

22

516 36

23

307 19

24

345 66

27

605 36

760 37

30

276 45


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

241 33

02

474 35

03

887 12

06

883 41

191 62

08

880 83

09

734 86

10

659 11

13

349 06

362 45

15

331 54

16

855 53

17

897 80

20

815 20

686 97

22

838 84

23

013 17

24

871 17

27

982 19

446 47

30

992 33


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

459 67

03

641 76

04

842 78

07

012 20

094 44

09

982 26

10

509 21

11

099 91

14

167 75

350 07

16

290 13

17

090 46

18

332 41

21

011 25

240 07

23

762 76

24

569 27

25

505 27

28

731 19

037 48

31

950 76


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

682 80

03

587 77

04

736 02

07

212 25

634 22

09

326 25

10

402 90

11

788 46

14

157 80

396 94

16

344 82

17

452 32

18

729 14

21

667 51

713 17

23

370 60

24

635 63

25

603 46

28

200 02

799 52

31

156 52


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

174 78

215 15

707 26

03

498 88

04

183 90

936 31

721 77

05

514 56

06

922 68

07

791 36

08

452 43

474 74

356 54

10

997 62

11

386 21

062 45

794 47

12

197 33

13

161 97

14

415 05

15

248 79

822 83

415 66

17

181 96

18

295 01

951 83

521 51

19

722 57

20

193 52

21

016 79

22

256 05

824 87

028 74

24

194 93

25

268 90

097 70

048 85

26

626 57

27

434 85

28

332 96

29

469 43

478 64


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

313 44

796 53

139 27

02

211 32

03

899 89

04

572 18

05

478 56

874 83

150 04

07

661 18

08

735 68

747 98

805 78

09

364 10

10

312 73

11

356 96

12

647 52

766 24

787 88

14

157 84

15

416 48

279 75

931 69

16

016 49

17

775 69

18

582 36

19

612 85

936 09

024 39

21

727 77

22

344 24

163 41

995 42

23

510 39

24

038 97

25

568 06

26

533 95

893 50

206 74

28

505 73

29

703 28

905 56

30

336 21


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

169 89

253 08

04

355 30

05

714 99

06

591 73

09

817 80

339 81

11

381 81

12

707 83

13

529 23

16

383 41

725 23

18

036 98

19

346 70

20

291 16

23

204 25

890 00

25

714 05

26

097 17

27

244 20

30

691 38


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

706 93

480 45

04

812 58

05

373 00

06

208 47

09

446 61

773 93

11

233 38

12

424 73

13

665 13

16

622 87

265 37

18

232 71

19

349 48

20

827 83

23

036 80

554 93

25

396 89

26

791 51

27

777 47

30

504 30


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

854 33

115 05

04

139 84

05

789 45

06

849 02

09

971 12

059 75

11

452 04

12

050 94

13

138 18

16

066 88

419 87

18

699 94

19

564 59

20

972 99

23

259 62

256 97

25

658 83

26

395 30

27

679 18

30

661 07


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

688 54

505 63

05

452 94

06

102 15

07

581 37

10

487 58

368 82

12

701 83

13

639 63

14

708 26

17

877 14

641 47

19

930 99

20

198 46

21

580 16

24

113 27

821 80

26

006 30

27

555 21

28

560 79

31

289 40


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

520 62

807 56

05

791 58

06

409 86

07

705 10

10

294 29

565 37

12

320 93

13

640 28

14

298 62

17

429 99

795 55

19

723 29

20

204 32

21

183 09

24

867 28

396 34

26

569 79

27

284 82

28

400 66

31

004 04


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

397 62

04

127 46

902 68

06

231 33

07

817 69

08

610 58

11

593 69

987 89

13

767 53

14

955 37

15

287 28

18

445 02

767 16

20

632 79

21

264 06

22

008 23

25

235 66

962 96

27

646 84

28

415 15

29

662 40


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

979 67

04

530 68

571 09

06

259 90

07

786 26

08

035 20

11

564 92

546 32

13

709 40

14

061 62

15

461 63

18

965 88

464 69

20

100 25

21

441 74

22

634 85

25

479 92

282 83

27

540 91

28

655 31

29

246 21


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

454 79

02

334 20

05

980 85

212 86

07

663 50

08

968 04

09

619 38

12

946 10

077 17

14

603 89

15

104 78

16

889 72

19

345 18

560 05

21

602 36

22

990 69

23

304 73

26

656 55

579 13

28

876 90

29

192 75

30

835 19

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số ở giải đặc biệt đã xuất hiện ở thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Từ thanh công cụ "Chọn tỉnh" bạn hãy chọn vào "Miền Trung", tiếp theo là khoảng thời gian được thống kê, có 3 tùy chọn cho bạn là 1, 2, 3 với đơn vị là "Năm".
Sau đó tất cả các số liệu về giải những giải đặc biệt được xổ tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung sẽ hiển thị theo mốc thời gian bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành quay số mở thưởng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Nếu bạn muốn xem riêng thống kê giải đặc biệt ở tỉnh/thành nào, hãy chọn vào tên tỉnh/thành đó cũng từ thành công cụ trên. 

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Thông thường thì những cầu số có trong dãy số giải đặc biệt chỉ được người chơi thực hiện tính toán để cho ra kết quả dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Sau đây là những cách tính theo dạng này bạn hãy tham khảo qua để thực hiện hiệu quả phương án tính đề từ giải đặc biệt.
1. Tra cứu giải đặc biệt ở nhà đài tỉnh/thành mà bạn có dự định sẽ tham gia cược. Bạn hãy tham khảo qua 15 kỳ gần nhất để tìm xem trong khoảng thời gian này kết quả 2 số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất. Khi đã xác định được rồi thì bạn hãy chọn cược cho con đề là số lô chung tịch với con đề đó.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27 về nhiều nhất trong khoảng thời gian trên, hãy đánh vào con đề 67 vào lượt mở thưởng tiếp theo. Cặp lô này chính là tịch lô "Co Rùa" trong lô đề.
2. Vận dụng theo cách này, bạn cũng sẽ phải thực hiện qua bước 1 như cách trên, đó là tìm ra con đề về nhiều nhất ở 15 kỳ gần nhất. Tuy nhiên thì lần này bạn sẽ không chọn lô chung tịch mà hãy đảo ngược kết quả từ con đề đã tìm thấy.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27, hãy chọn cược vào đề 72 ở kỳ tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 cách tính này và chọn cược vào 2 kết quả có được trong cùng phiên.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung (XSMT), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMT cụ thể như sau:

Kết Luận

Nếu là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn hãy thường xuyên theo dõi những thống kê này để nắm rõ chu kỳ cũng như số lượt về đề miền Trung để chọn ra con đề ưng ý. Chúc các bạn thành công!
BACK TO TOP